Søgning

Søgning efter hjemmesidens publikationer

Metode nr. 1:

Publikationerne kan søges ved at klikke på forsidens PUBLIKATIONER i venste side. Den fremkomne publikationsliste er i omvendt kronologisk orden - dvs med de nyeste publikationer først

Metode nr. 2.

Publikationerne kan også søges ved at klikke på forsidens EMNEOVERSIGT eller ENMEOVERSIGTEN, hvorefter man under de enkelte emnegrupper kan klikke på emnerne og finde de publikationer, som er klassificeret under pågældende emne.

 

Læsning, udprintning og downloadning af hjemmesidens publikationer

Uanset brugen af metode 1 eller 2 - kan der klikkes på alle publikationerne. Da de ligger som WORD dokumenter kan de umiddelbart læses på computerskærmen og udprintes uden nogen form for besværligheder. Publikationerne kan også downloades til anbringelse i brugerens eget fil-bibliotek.  

 

Fritekstsøgning i brugerens downloadede publikation

Blandt hjemmesidens publikationer findes store ordlister og index. Brugeren kan på sin egen downloadede version gå ind og søge i publikationerne på hvad som helst. Efterhånden som denne type bliver gjort tilgængelig på hjemmesiden, vil der blive redegjort for de potentielle søgeresultater for hver tilgængelig publikation.

Søgning i publikation nr. 07/2004 - dokument nr. 4

'PART C - THE CONCORDANCE OF THE CONCEPTS' er en alfabetisk ordliste på 230 sider.

Listen omfatter ord eller begreber som bruges i forbindelse med systemanalyse og systemkonstruktion i et tværfagligt udvalg af discipliner af stor samfundsmæssig betydning - med referencer til internationalt standardiserede definitioner mv og med ordforklaringer ifølge anerkendt ordbøger. Her kan søges på centrale grundbegreber som fx 'object', 'concept', 'system' - idet ordlisten omfatter over 1000 ord.

 

Metoden for fritekstsøgning i den downloadede WORD fil

I rullemenuen ’Edit’ (eller ’Rediger’) klikkes på punktet ’Find’.

Fig. 1 

 

Herved fremkommer der en søgeboks, hvori man kan indtaste sit søgekriterium. I nedenstående eksempel er der søgt på ordet ”indeks”:

Fig. 2

 Herefter klikker man på knappen ’Find Next’ (eller ’Find næste’), der forefindes nederst i søgeboksen.

 Efterfølgende viser WORD den første forekomst af det søgte ord i markeret form (inverterede farver) i dens kontekst:

Fig. 3

Klikker man igen på knappen ’Find Next’ (eller ’Find næste’), leder WORD efter andre forekomster af det søgte ord og præsenterer disse – hvis de altså forefindes – på samme måde som ovenfor.

Er der ikke flere forekomster af det søgte ord, giver WORD besked herom.

 

Om copyrightforhold for de enkelte publikationer

Der er kun tale om copyright for egentlige klassifikationssystemer, som er baseret på flere års udviklingsarbejde. Klassifikationssystemerne er udarbejdet i forbindelse med det servicearbejde, som BIS Byggeteknikernes Index Service - siden 1970 - udfører hos arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Copyright har kun relevans for andres kommercielle informationsprodukter baseret på anvendelse af BIS systemer. Aktuelt er der tale om publikation nr. 04/2004 'Klassifikationssystem for arbejder og ydelser - 1. udkast' og publikation nr. 06/2002 'Klassifikationssystem for materiel/værktøjer til byggeplads og drift - 3.udkast'. I begge publikationer er der indledningsvis gjort detaljeret rede for copyrightvilkårene.