c1 Klassifikation generelt og i byggeriet                                                       

c11 Klassifikation generelt

     (se om ontologisk klassifikation under c723)

c111 Definitioner af klassifikation mv

c112 Klasser

c113 Egenskaber - herunder om klassifikation af egenskaber

c114 Klassifikations funktioner

Begrebsfastlæggelse, begrebsdefinition

Begrebsorden

Værdifastlæggelse

c115 Klassifikations anvendelser

Klassifikation i byggeriet - se efterfølgende

Klassifikation i bibliotekerne

Klassifikation i økonomisk statistik

Klassifikation til andre anvendelser

c116 Klassifikations historie

c117 Klassifikations notationer - herunder om klassifikationskoders funktioner

       som begrebsrepræsentation og -identifikation

c12 Klassifikation i byggeriet generelt

c121 Byggeriets klasser, klassifikationskriterier mv

c122 Klassifikation af byggevarer/byggeprodukter        

c123 Klassifikation af bygningsdele og installationssystemer

c124 Klassifikation af af bygværker og rum

c125 Klassifikation af anvendelser

c126 Klassifikation af egenskaber

c127 Objektorienteret klassifikation i byggeriet

c128 Klassifikation i byggeriet - litteraturlister

c129 Domæneorienteret klassifikation i byggeriet

c13 Klassifikation i byggeriet med SfB systemet

c14 Klassifikation i byggeriet i Danmark

c141 Klassifikation i stat, amter, kommuner, forsyningsselskaber

c142 Klassifikation ifm TR-Initiativet

c143 Klassifikation ifm Centerkontrakten 'Klassifikation i byggeriet'

c144 Klassifikation ifm DBK Dansk Bygge Klassifikation i 'Det digitale fundament'

c1441 Oversigter, lister, opgørelser mv

c1442 Byggeriets begrebskatalog

c1443 Modeller, objekter og aspekter

c1444 Klassifikationstavler og klassifikation

c1445 Opgør med SfB systemets Bygningsddelstankegang

c1446 Klassifikationssystem eller Referencebetegnelsessystem

c145 Klassifikation i byggeriet - historisk og aktuelt

c15 Klassifikation i byggeriet i andre lande

c151 Klassifikation i Sverige

c152 Klassifikation i Norge

c153 Klassifikation i Finland

c154 Klassifikation i England

c155 Klassifikation i USA

c16 Klassifikation i byggeriet internationalt

c161 Lyttepostrapporter

c162 ISO

c163 EPIC

c164 Klassifikation af byggeprodukter med koder udfra statistisk-økonomisk klassifikation

c165 Vareklassifikation

c18 Egne klassifikationsforsøg i byggeriet generelt

c181 Forsøg med SfB systemet

c182 AVBA system for leverandørinformationer om Arbejder og Varer til Bygninger og Anlæg

c183 Arbejder med objektorienteret klassifikation

c19 Egne klassifikationsforsøg i byggeriet - specielt

c191 Klassifikation af bygværker og rum

Klassifikation af bygværker - bygnings- og anlægstyper

Klassifikation af rum/råderum mv

c192 Klassifikation af bygningsdele

c193 Klassifikation af byggeprodukter/byggevarer

Klassifikation af materialer/konstruktioner

Klassifikation af VVS-anlæg

Klassifikation af el-anlæg og transportanlæg

Klassifikation af indretning

c194 Klassifikation af arbejdsopgaver, arbejder/byggedele og arbejdskraft

Klassifikation af arbejdsopgaver - ledelse, administration mv

Klassifikation af arbejder/byggedele

Klassifikation af arbejdskraft

c195 Klassifikation af materiel/værktøjer til byggeplads og drift

c196 Klassifikation af underordnede begrebsområder

Klassifikation af form

Klassifikation af overfladebehandlinger

Klassifikation af armeringsmaterialer

Klassifikation af isoleringsmaterialer