c2 Byggeprocessens grundbegreber og informationssystemer

c21 Byggeprocessens termer og definitioner

c22 Byggeprocessens aktører

c23 Byggeprocessens aktiviteter

c24 Om byggeprocessens informationssystemer, databaser, datarepræsentation, dataudveksling og datamodellering