c3 Egne informationsprodukter for byggeriet

c31 Lister over søgeord/stikord

c32 Systemoversigter over klassifikationskoder

c321 Systemoversigt over anvendte SfB koder

c322 Systemoversigt over klassifikationskoder for materiel/værktøjer til byggeplads og drift  

c323 Systemoversigt over klassifikationskoder til arbejder og ydelser 

c324 BIS Kode systemet og dets tabeller

c33 Vejledninger om indholdet i alf. index for byggeriets produktinformation

c34 Index for byggeriet - alfabetiske

c341 Alf. index for byggeriets produktinformation - basisindex

c342 Specialindex (under udarbejdelse i forbindelse med udvikling af

       objektorienteret klassifikation og databaseprojekt)

c3421 Index for arbejder

c3422 Index for materiel/værktøjer til byggeplads og drift

c3423 Index for materialer/konstruktioner

c3424 Index for VVS-anlæg mv

c3425 Index for el-anlæg og transportanlæg

c3426 Index for indretning

c35 Numeriske index over distribueret produktinformation - systematiske index

      (til intern administration og til klienters prioritering i deres samlinger)

c36 Databaseprojekt for byggeriets produktinformation

c37 Analyser af søgninger efter byggeprodukter på Internettet og i databaser

c38 Index for edb værktøjer til projektering inkl. registreringsvejledning