c4 Andet materiale om byggeriet

c41 Sundhedsstyrelsen: Rapport om internationale byggesystemer i 'Hospital Design Today - Hospital Design Tomorrow'       

c42 Bygningsteknisk Studiearkiv - Dan Fink BSA

c43 DSB: Biblioteksindex for DSB Bygningstjenesten

c44 Tegnestuebiblioteket

c45 Analyse af klassifikationssystem for BC brochuretjeneste

c46 Egen idéskitse til bibliotek med produktinformation på Dansk Byggeeksportcenter

c47 Tegnestuens arkiveringssystem for dokumenthåndtering

c48 Rapporten 'Dansk Byggevareindustri'