c8 Lykeion

De fleste arbejder, som er publiceret i Lykeion regi, er registreret/klassificeret i de emnegrupper, hvor de naturligt hører hjemme

c81 Lykeion formål, aktivitetsplaner, rammeprogrammer mv

c82 Lykeion medlemsundersøgelser

c83 Diverse arbejder i Lykeion regi

c831 Modellering i logistikdomænet

c832 Kommentarer til workshopindlæg mv

c84 Lykeion Journal