Dokumenter hørende til c11:

 

01/2012    LYKEION 2012 - KLASSIFIKATIONER OG LOGIK FRA ARISTOTELES TIL NUTIDEN v/Lise Borup

09/2011    OVERORDNEDE PRINCIPPER OG METODER FOR KLASSIFIKATIONER SAMT KLASSIFIKATIONERNES FUNKTIONER, TYPER OG ANVENDELSER

01/2008    Notat om klassifikationen i edb-systemerne og i klassifikationssystemerme v/Lise Borup

18/2007   INDHOLDSFORTEGNELSE TIL SAMLING AF ESSAYS OM HVORDAN VI FÅR STYR PÅ TINGENE? - Foreløbigt udkast ved Lise Borup

17/2007   NOTAT OM FORUDSÆTNINGER FOR VIDENSDELING ved Lise Borup

10/2007    Notat om standarderne IEC 61355 og IEC 81346-1

07/2007   Notat om ECCMA, eOTD og klassifikation ved Lise Borup

04/2007    INDFØRING I DEN ALMENE TERMINOLOGILÆRE OG TERMINOLOGISKE LEKSIKOGRAFI af Eugen Wüster The LSP Centre, UNESCO ALSED LSP Network - Handelshøjskolen i København 

02/2007    NOTAT OM ITK REFERENCEMODELLER OG KLASSIFIKATION v/Lise Borup 

10/2005   TEXTBOOK FOR CLASSIFICATION - draft MODELLING CLASSES AND PROPERTIES IN TERMINOLOGIES AND ONTOLOGIES - seen from modern reality and from the viewpoint of Aristotle - presented by Lise Borup

08/2005   MODELLING CLASSES AND PROPERTIES IN TERMINOLOGIES AND ONTOLOGIES Abstract for papers to TKE workshop in Copenhagen August 19th, 2005 from Lise Borup

02/2005   OM KLASSIFIKATION I VIDENSDOMÆNER OG ARBEJDSDOMÆNER v/Lise Borup

10/2004   LYKEION - EN VISION MED SUCCES ? ved Lise Borup

07/2004   Disposition of ABC - A MANUAL FOR A CLEAR MIND (dok.nr. 1)

                        PART B  THE CONCEPTS (dok.nr. 3)

                        Appendix 2   Proposition for a framework in concept theory - frontpage (dok.nr. 6)

 

         12/2003    Notat om værktøjer til arbejdet med klarlægning af sammenhænge mellem klassifikationer og definitioner

 

         03/2002    Lykeion workshop om klassifikation d. 30. september 2002 v/Lise Borup

         02/2002    Klassifikation af egenskaber?

         01/2002    Klassifikation - funktioner, anvendelser, typer

         03/1999    Ontologisk klassifikation - ved Lise Borup - dokument nr. 1

         02/1999    ISO 1087 og ISO 704 som værktøjer til klassifikation i systemer

         11/1998    Kommentarer - om relationer - til diskussionen om ontologier og relationer i Lykeion

         09/1998    Klassiske og moderne ontologier - ved Lise Borup

         04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 1

                        Oversigt over dokumenter til rapporten 'Klassifikation i byggeriet'

                        Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 2

                        Indholdsfortegnelser for dokumenterne til bind II

                        Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation

                        Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 10 (kapitel H) B8 Byggeriets klasser og deres klassifikation - diskussion