Dokumenter hørende til c111:

  

         09/2011    OVERORDNEDE PRINCIPPER OG METODER FOR KLASSIFIKATIONER SAMT KLASSIFIKATIONERNES FUNKTIONER, TYPER OG ANVENDELSER

         02/2002    Klassifikation af egenskaber?

         01/2002    Klassifikation - funktioner, anvendelser, typer

         03/2001    Klassifikation - en fundamental og tværfaglig disciplin

         04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation