Dokumenter hørende til c112:

  

         02/2002    Klassifikation af egenskaber?

         01/2002    Klassifikation - funktioner, anvendelser, typer

         04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation

                         Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 10 (kapitel H) B8 Byggeriets klasser og deres klassifikation - diskussion