Dokumenter hørende til c116:

  

        01/2002    Klassifikation - funktioner, anvendelser, typer

        03/2001    Klassifikation - en fundamental og tværfaglig disciplin

        04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 9 (kapitel G) B7 Klassifikation i byggeriet historisk og aktuelt