Dokumenter hørende til c117:

  

        01/2002    Klassifikation - funktioner, anvendelser, typer

        04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation