Dokumenter hørende til c121:

        07/2009     BIS KODE SYSTEMET - TABELREDEGØRELSER OG TABELOVERSIGTER

        03/2007   ONTOLOGIEN FOR ET BYGVÆRKS LIVSCYKLUS IFØLGE ISO 12006-2:2001

        02/2004   DDF - Det Digitale Fundament

                       Notat om 'et fælles klassifikationssystem for byggesektoren' af 20. jan. 2004 v/Lise Borup

 

        03/2002    Lykeion workshop om klassifikation d. 30. september 2002 v/Lise Borup

 

        04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 10 (kapitel H) B8 Byggeriets klasser og deres klassifikation - diskussion