Dokumenter hørende til c123:

 

     09/2003    Objektorienteret klassifikation i byggeriet / v Lise Borup:

 

                    Oversigter over udenlandske klassifikationstavler

                    Tavleforslag for tillægsklassifikation af anvendelser (applications) - efter BSAB 96

                    'Tabell för byggdelar och installationssystem' fra en arbejdsversion fra april 1994

 

     04/1997     Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 10 (kapitel H) B8 Byggeriets klasser og deres klassifikation - diskussion

                    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 11 (kapitel I) B9 Byggeriets klasser og deres alternative klassifikationstekniske løsninger

                    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 12 (kapitel J) B10 Eksempler på klassifikationstavler