Dokumenter hørende til c151:

 

     06/2004     Notat om klassifikationssystem for arbejder og ydelser

    10/2003     Notat om objektorienteret klassifikation i byggeriet

 

    09/2003      Objektorienteret klassifikation i byggeriet / v Lise Borup:

 

                        Oversigter over udenlandske klassifikationstavler

 

                        Tavleforslag for tillægsklassifikation af anvendelser (applications) - efter BSAB 96

                               'Tabell för byggdelar och installationssystem' fra en arbejdsversion fra april 1994

 

                        Tavleforslag for tillægsklassifikation af anvendelser (applications) - efter BSAB 96

                                'Tabell för Utrymmen' fra et klassifikationsforslag fra 2002

 

     02/2002    Klassifikation af egenskaber?

     04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 9 (kapitel G) B7 Klassifikation i byggeriet historisk og aktuelt