Dokumenter hørende til c24:

      

        09/2004    Kommentarer til arbejdsmøde i bips d. 23. juni 2004

        04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 1

                       Oversigt over dokumenter til rapporten 'Klassifikation i byggeriet'

                       Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 2

                       Indholdsfortegnelser for dokumenterne til bind II

                       Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 6 (kapitel D) B4 Informationssystemer, databaser, datarepræsentation og -udveksling, datamodellering   

                       Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation 

 

        06/1994    Systemer for produktinformation (dokument nr. 1)

        04/1994    Standardisering og klassifikation af byggeprocessens informationer

        03/1994    Klassifikation i byggeriet

        03/1988    Vejledning til alfabetisk index for byggeriets produktinformation