Dokumenter hørende til c7:

 

10/2004   LYKEION - EN VISION MED SUCCES ? ved Lise Borup

07/2004   Disposition of ABC - A MANUAL FOR A CLEAR MIND (dok.nr. 1)

                        PART B  THE CONCEPTS (dok.nr. 3)

                        Appendix 1 - A symbolic model of the metaphysical universe (dok.nr. 5)

                        Appendix 2   Proposition for a framework in concept theory - frontpage (dok.nr. 6)

         04/1997   Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 14 (kapitel L) Litteraturliste

02/1997   Proposition for a framework in concept theory - document no. 1

Proposition for a framework in concept theory - document no. 2

4.4 Aristoteles' 10 categories with detailed transcripts from the numbered categories in Roget's thesaurus

Proposition for a framework in concept theory - document no. 3

7 The Aristotelian concordance of 170 keywords, their propositions and relations

        01/1997    Abridged proposition for a framework in concept theory

        05/1996    Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion - dokument nr. 1

                        Tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion - dokument nr. 2:

                        Bilag A Oversigt  over international standardisering af grundterminologisk karakter