Dokumenter hørende til c72:

 

03/2007   ONTOLOGIEN FOR ET BYGVÆRKS LIVSCYKLUS IFØLGE ISO 12006-2:2001

05/2005   OVERSIGT OVER LYKEIONS EMNEGRUPPER OG EMNEORD

10/2004   LYKEION - EN VISION MED SUCCES ? ved Lise Borup

07/2004   Disposition of ABC - A MANUAL FOR A CLEAR MIND (dok.nr. 1)

                        PART B  THE CONCEPTS (dok.nr. 3)

                        Appendix 2   Proposition for a framework in concept theory - frontpage (dok.nr. 6)

 

         02/2002    Klassifikation af egenskaber?

        02/2001    Lykeion Tesaurus - arbejdet med 'ordlisteprojektet'   

        01/2001    Lykeion Tesaurus

        04/2000    Foreløbig ordliste til Lykeions vokabular

        04/1999    Indlæg om ontologisk klassifikation på LYKEION medlemsmøde d. 27.10.1999

        03/1999    Ontologisk klassifikation - ved Lise Borup - dokument nr. 1

                        Gennemgang af 'action' begrebsmæssigt og ontologisk - dokument nr. 2

        11/1998    Kommentarer - om relationer - til diskussionen om ontologier og relationer i Lykeion

        09/1998    Klassiske og moderne ontologier - ved Lise Borup

        03/1998    Lykeion medlemsmøde onsdag d. 25. februar 1998:

                        Oplæg til diskussion af Grundbegreber og Ontologier

        05/1996    Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion - dokument nr. 1

                        Tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion - dokument nr. 2:

                        Bilag A Oversigt  over international standardisering af grundterminologisk karakter