Dokumenter hørende til c721:

   

01/2012    LYKEION 2012 - KLASSIFIKATIONER OG LOGIK FRA ARISTOTELES TIL NUTIDEN v/Lise Borup

09/2011    OVERORDNEDE PRINCIPPER OG METODER FOR KLASSIFIKATIONER SAMT KLASSIFIKATIONERNES FUNKTIONER, TYPER OG ANVENDELSER

04/1999    Indlæg om ontologisk klassifikation på LYKEION medlemsmøde d. 27.10.1999

11/1998    Kommentarer - om relationer - til diskussionen om ontologier og relationer i Lykeion

09/1998    Klassiske og moderne ontologier - ved Lise Borup