Dokumenter hørende til c731:

   

01/2012    LYKEION 2012 - KLASSIFIKATIONER OG LOGIK FRA ARISTOTELES TIL NUTIDEN v/Lise Borup

10/2010   NOTAT OM BEGREBET KATEGORI v/Lise Borup

08/2010   PUBLIKATIONSLISTE OVER EGNE ARBEJDER OM GRUNDBEGREBER FRA WWW.LISESBIBLIOTEK.DK

07/2010   NOTAT OM GRUNDBEGREBER I ONTOLOGIER, SYSTEMER OG MODELLER v/Lise Borup

18/2007   INDHOLDSFORTEGNELSE TIL SAMLING AF ESSAYS OM HVORDAN VI FÅR STYR PÅ TINGENE? - Foreløbigt udkast ved Lise Borup

10/2007    Notat om standarderne IEC 61355 og IEC 81346-1

04/2007    INDFØRING I DEN ALMENE TERMINOLOGILÆRE OG TERMINOLOGISKE LEKSIKOGRAFI af Eugen Wüster The LSP Centre, UNESCO ALSED LSP Network - Handelshøjskolen i København 

09/2004     KLASSIFIKATION I BYGGERIET HISTORISK OG AKTUELT - Udkast ved Lise Borup - Notat nr. 3 af 29.11.2004

07/2004    PART C - THE CONCONDANCE OF THE CONCEPTS (dok.nr. 4)

               Proposal for the list of the concepts and their references

02/2001    Lykeion Tesaurus - arbejdet med 'ordlisteprojektet'   

01/2001    Lykeion Tesaurus

04/2000    Foreløbig ordliste til Lykeions vokabular

03/1999    Gennemgang af 'action' begrebsmæssigt og ontologisk - dokument nr. 2

02/1999    ISO 1087 og ISO 704 som værktøjer til klassifikation i systemer

03/1998    Lykeion medlemsmøde onsdag d. 25. februar 1998:

                Oplæg til diskussion af Grundbegreber og Ontologier

11/1997    Notat om ordforklaringer og synonymer for grundbegreber i systemanalyse og systemkonstruktion

10/1997    Notat om arbejdet med begrebssystemer og enkeltbegreber

09/1997    Oversigt over standardiserede definitioner og beskrivelser af udvalgte grundbegreber i systemanalyse og

               systemkonstruktion

06/1997    Baggrund og målgrupper - papir til plenummødet i Lykeion d. 6. maj 1997

04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation