Dokumenter hørende til c734:

   

 

    18/2007   INDHOLDSFORTEGNELSE TIL SAMLING AF ESSAYS OM HVORDAN VI FÅR STYR PÅ TINGENE? - Foreløbigt udkast ved Lise Borup

    15/2007    NOTAT OM FUNKTIONSBEGREBERNE ved Lise Borup

     07/2004     PART C - THE CONCONDANCE OF THE CONCEPTS (dok.nr. 4)

                      Proposal for the list of the concepts and their references

  

     02/2001    Lykeion Tesaurus - arbejdet med 'ordlisteprojektet'  

     01/2001    Lykeion Tesaurus

     04/2000    Foreløbig ordliste til Lykeions vokabular

     02/1999    ISO 1087 og ISO 704 som værktøjer til klassifikation i systemer

   10/1997    Notat om arbejdet med begrebssystemer og enkeltbegreber

    09/1997    Oversigt over standardiserede definitioner og beskrivelser af udvalgte grundbegreber i systemanalyse og

                    systemkonstruktion

    04/1997    Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation

   05/1996    Tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion - dokument nr. 2:

                    Bilag A Oversigt  over international standardisering af grundterminologisk karakter