Dokumenter hørende til c735:

 

     18/2007    INDHOLDSFORTEGNELSE TIL SAMLING AF ESSAYS OM HVORDAN VI FÅR STYR PÅ TINGENE? - Foreløbigt udkast ved Lise Borup

     15/2007    NOTAT OM FUNKTIONSBEGREBERNE ved Lise Borup

     05/2007    Notat om begrebet INSTANCE

     05/2004     Notat om betegnelsen 'domæne' v/Lise Borup af 30.4.2004

     07/2004     PART C - THE CONCONDANCE OF THE CONCEPTS (dok.nr. 4)

                      Proposal for the list of the concepts and their references

 

     03/1999     Gennemgang af 'action' begrebsmæssigt og ontologisk - dokument nr. 2

 

     03/1998      Lykeion medlemsmøde onsdag d. 25. februar 1998:

                       Oplæg til diskussion af Grundbegreber og Ontologier

     11/1997      Notat om ordforklaringer og synonymer for grundbegreber i systemanalyse og systemkonstruktion

     05/1997      Notat til 'Udkast til formulering af mål for Lykeions arbejde' af 12.3.1997 v/RD & JRH