Dokumenter hørende til c737:

   

  

     01/2008    Notat om klassifikationen i edb-systemerne og i klassifikationssystemerme v/Lise Borup   


     10/2007    Notat om standarderne IEC 61355 og IEC 81346-1

     02/2007    NOTAT OM ITK REFERENCEMODELLER OG KLASSIFIKATION v/Lise Borup