Dokumenter hørende til c74:

 

        15/2007    NOTAT OM FUNKTIONSBEGREBERNE ved Lise Borup

        07/2004    Disposition of ABC - A MANUAL FOR A CLEAR MIND (dok.nr. 1)

                        PART B  THE CONCEPTS (dok.nr. 3)

                        PART C - THE CONCONDANCE OF THE CONCEPTS (dok.nr. 4)

                        Proposal for the list of the concepts and their references

                        Appendix 2   Proposition for a framework in concept theory - frontpage (dok.nr. 6)

 

        04/2000    Foreløbig ordliste til Lykeions vokabular

        03/1999     Gennemgang af 'action' begrebsmæssigt og ontologisk - dokument nr. 2

        03/1998    Lykeion medlemsmøde onsdag d. 25. februar 1998:

                         Oplæg til diskussion af Grundbegreber og Ontologier