Dokumenter hørende til c8:

 

        07/2003    Notat om modellering i logistikdomænet

        03/2003    Skitse til aktivitetsplan for Lykeion

        03/2002    Lykeion workshop om klassifikation d. 30. september 2002 v/Lise Borup

        02/2001    Lykeion Tesaurus - arbejdet med 'ordlisteprojektet'   

        01/2001    Lykeion Tesaurus

        04/2000    Foreløbig ordliste til Lykeions vokabular

        04/1999    Indlæg om ontologisk klassifikation på LYKEION medlemsmøde d. 27.10.1999

        03/1999    Ontologisk klassifikation - ved Lise Borup - dokument nr. 1

                        Gennemgang af 'action' begrebsmæssigt og ontologisk - dokument nr. 2

        02/1999    ISO 1087 og ISO 704 som værktøjer til klassifikation i systemer

        09/1998    Klassiske og moderne ontologier - ved Lise Borup

        07/1998    Byggeriet

        03/1998    Lykeion medlemsmøde onsdag d. 25. februar 1998:

                        Oplæg til diskussion af Grundbegreber og Ontologier

        15/1997    Lykeions rammeprogram

        14/1997    Ideer til projekter i Lykeions rammeprogram

        13/1997    Om Lykeions baggrund, mål og midler samt nytteværdi

        12/1997    Lykeion journal

       11/1997    Notat om ordforklaringer og synonymer for grundbegreber i systemanalyse og systemkonstruktion

        10/1997    Notat om arbejdet med begrebssystemer og enkeltbegreber           

        09/1997    Oversigt over standardiserede definitioner og beskrivelser af udvalgte grundbegreber i systemanalyse og systemkonstruktion

        08/1997    Baggrund og målgrupper - papir til plenummødet i Lykeion d. 6. maj 1997

        06/1997    Baggrund og målgrupper - papir til plenummødet i Lykeion d. 6. maj 1997

        05/1997    Notat til 'Udkast til formulering af mål for Lykeions arbejde' af 12.3.1997 v/RD & JRH