Dokumenter hørende til c81:

 

        06/2005       INTERESSENTERNES FORHOLD TIL LYKEION

        05/2005       OVERSIGT OVER LYKEIONS EMNEGRUPPER OG EMNEORD

        10/2004       LYKEION - EN VISION MED SUCCES ? ved Lise Borup

        05/2003       Hvad ønsker vi af Lykeion?

        03/2003       Skitse til aktivitetsplan for Lykeion

        01/1999       Forslag til elementer i et nyt rammeprogram

        15/1997       Lykeions rammeprogram

        14/1997       Ideer til projekter i Lykeions rammeprogram

        13/1997       Om Lykeions baggrund, mål og midler samt nytteværdi

        08/1997       Baggrund og målgrupper - papir til plenummødet i Lykeion d. 6. maj 1997

        05/1997       Notat til 'Udkast til formulering af mål for Lykeions arbejde' af 12.3.1997 v/RD & JRH