Kildemateriale

            

Frederiksberg d. 20.8.2004

LISES KILDEMATERIALE

Generelt om kildematerialet

Kildematerialet omfatter litteratur, som har haft relevans for de mange års arbejdsindsats om klassifikation generelt og klassifikation i byggeriet og om produktinformation. Henvisningerne omfatter faglitteratur og standarder samt klassifikationssystemer, lærebøger, håndbøger, ordbøger mv. Kildematerialet er af stort omfang og allerede indeholdt i afsnit med litteraturhenvisninger i de større publikationer på hjemmesiden oplyst i efterfølgende liste, hvilket betyder at man kan 'klikke' sig ind på den enkelte publikation og finde kildematerialet der, efterhånden som publikationerne kommer ind på hjemmesiden.

Liste over større publikationer med litteraturhenvisninger

Publikation nr: 07/2004 - dok. nr. 4

ABC - A manual for a clear mind

Part C - The concordance of the concepts

 

Publikation nr: 02/2002

Klassifikation af egenskaber

 

Publikation nr: 09/1998

Klassiske og moderne ontologier

 

Publikation nr: 04/1997

Bind II til rapporten 'Klassifikation i byggeriet'

 

Publikation nr: 06/1994

Systemer for produktinformation

 

Publikation nr. 02/1989

Rapporten 'Produktinformation - en problematisk videnkilde'

 

Publikation nr: 02/1985

AVBA system for leverandørinformationer om Arbejder og Varer til Bygninger og Anlæg

 

 

Om det udvalgte kildemateriale

Efterfølgende kildemateriale er begrænset til kun at omfatte de ca. 70 kilder, som har haft størst betydning i arbejdet med klassifikation og produktinformation. Ud over de bibliografiske oplysninger vil referencerne også oplyse om, hvem der har foræret eller henvist mig til kildematerialet, idet jeg skylder en lille men eksklusiv kreds af fagfolk tak for denne uvurderlige hjælp.

 

Specielt litteraturhenvisningerne til de - relativt få - publikationer, som reelt har kastet lys over de mange generelle og fælles klassifikationsspørsmål er yderst vigtige. Dette skyldes, at klassifikation er en tværfaglig disciplin, og at litteraturen om klassifikation derfor findes spredt inden for mange forskellige videnskabelige og teknologiske fagområder som fx biblioteksvidenskaben, sprogvidenskaben, lægevidenskaben, naturvidenskaberne inkl. om planterne og dyrene, byggeriet, den økonomiske statistik osv osv - en situation som selvfølgelig gør det meget vanskeligt at finde ikke-specialiserede svar på de mange generelle og fælles klassifikationsspørgsmål.

 


Liste over udvalgt kildemateriale

Listens referencer er ordnet alfabetisk efter navnene på kildematerialets forfatter(e) eller udgivende institution, organisation, virksomhed mv. Bøgerne står allesammen på hylderne i mit kontor, og mere komplette referencer kan oplyses og evt. kopier af 'ufremskaffelige' værker kan bestilles - mod betaling - ved henvendelse på lise.borup@get2net.dk.

 

 

AIA The American Institute of Architects (1957) Standard Filing System and Alphabetical Index. Washington DC: AIA (fået af Dan Fink)

 

Anglo-American Cataloguing Rules (1988). Chicago: American Library Association.

London: Library Association Publishing Limited. Ottawa: Canadian Library Association

(oplyst af Hanne Albrechtsen fra afd. for systemanalyse, Forskningscentret Risø)

 

Aristoteles (ca. 350 BC) Categories - translated by E.M. Edghill. Papir fundet på Internettet (fået af Annelise Mark Pejtersen afd. for systemanalyse Forskningscentret Risø).

 

Bjørn Bindslev - har et omfattende antal værker af Bjørn Bindslev om hans CBC system, om SfB systemet mv.

 

Mario Bunge (1999) Dictionary of Philosophy. New York: Prometheus Books (oplyst af Anders Ekholm fra Lunds Tekniske Højskole)

 

Byggandets Samordning (1972) BSAB systemet. Stockholm: Byggandets Samordning (se også Svensk Byggtjänst)

 

Byggecentrum (1969) SfB byggevareregistrering. København; Byggecentrum

Byggecentrum (1978) SfB byggevareregistrering. København: Byggecentrum

Byggecentrum (1988) SfB - BC/SfB Bygningsdelstavle. København: Byggecentrum

 

CEN/TC 251/Medical Informatics/N 95-087 MOSE. Medical informatics - Categorical Structures of Systems of Concepts - Model for Representation og Semantics. Draft prENV 18.5.1995. Hellerup: CEN v/Dansk Standard.

 

CIB Report Publication 55 (1986) A Practice Manual of the use of SfB - The Classification System for Project and General Information in the Building Industry. Dublin: An Foras Forbartha on behalf of CIB (har også ældre udgaver)

 

CIB Report Publication 18 (1993) CIB Master List - of Headings for the Arrangement and Presentation of information in technical Documents for Design and Construction. Rotterdam: CIB General Secretariat (har også ældre CIB udgaver samt materiale fra Ingvar Karlén)

 

CSI The Construction Specifications Institute (1992)  MASTERFORMAT - Master List of Titles and Numbers for the Construction Industry. Washington: CSI og Construction Specifications Canada.

 

CSI The Construction Specifications Institute (2004) Privileged document - summary of publication 'MasterFormat 04'. Washington: CSI's hjemmeside www.csinet.org.

 

Danmarks Biblioteksskole (1989) Orden i pairerne - en hilsen til J.B. Friis-Hansen.

København: Danmarks Biblioteksskole. (Værket indeholder væsentlige artikler om klassifikation herunder fx 'Klassifikation i 200 år' - 'Dansk klassifikationslitteratur 1957-1986' - 'Klassifikation i Sovjetunionen' - 'Varenomenklaturer som klassifikationssystemer' - en i usædvalig grad læseværdig bog).

 

Danmarks Statistik (1993) Dansk branchekode 1993 (Danish Industrial Classification of all Economic Activities baseret på NACE Nomenclature generale des Activites economiques dans les Communautes Europeennes) København: Danmarks Statistik.

 

Dansk Standard DS/Inf.2 September 1968 Nummersystemer.  Hellerup: Dansk Standard.

 

Dansk Standard DS/ISO/R 1087 (1978) Terminologiens terminologi. Hellerup: Dansk Standard (se også under ISO)

 

Dansk Standard DS/EN ISO 8402:1995 Kvalitetsstyring Ordliste. Hellerup: Dansk Standard.

 

Dansk Standard - DS-Håndbog 109 (1996) Informationsordbogen - Ordbog for informationshåndtering, bog og bibliotek. Hellerup: Dansk Standard.

 

Gerhard Engelien (1976) Klassifikation - idé og teori - principper og metoder - En begrebsafklaring (oversat og bearbejdet af Jutta Sørensen). København: Danmarks Biblioteksskole (fået af Dan Fink).

 

EPIC (European Product Information Co-operation) Version 1.0 May 1994 Construction Product grouping. Bryssel: EPIC General Secretariat c/o WTCB/CSTC.

 

EPIC (European Product Information Co-operation) Version 1999 Construction Product grouping. Bryssel: EPIC General Secretariat c/o WTCB/CSTC.

 

Eurostat (1993) CPA Central Product Classification of Activities. Bryssel: Eurostat.

 

Eurostat (1993) CPV Common Procurement Vocabulary incl. Supplementary Vocabulary. Bryssel: Eurostat.

 

FID publikation nr. 619 (1982) v/Ejvind Andersen, Henning Spang-Hansen & Annette Winkel UDK - en indføring. Kongens Lyngby: Dansk Central for Dokumentation - DCD & Den danske UDK-komité.

 

Dan Fink, L.M. Giertz og R. Mølgaard-Hansen (1955) ABC Forkortet Decimalklassifikation for Arkitekter Bygningsentreprenører Civilingeniører - Uddrag af Den Universelle Decimalklassifikation UDK (UDC) ved Den internationale Byggeklassifikationskomité. Rotterdam: CIB (fået af Dan Fink sammen med de ialt 16 ABC-udgaver på 16 europæiske sprog)

 

Dan Fink (1970) Om byggedokumentation - Lejlighedsskrift. København: Det Kongelige Danske Kunstakademi - Bygningsteknisk studiearkiv.

 

L.M. Giertz (1982) SfB and its development 1950-1980. Dublin: An Foras Forbartha på vegne af CIB (fået af Dan Fink)

 

Gyldendal (1987) Engelske, tyske og svenske ordbøger samt Fremmedord. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S.

 

Alice Mary Hilton (1966) Logic, Computing Machines, and Automation. Cleveland: The World Publishing Company (oplyst af Bjørn Bindslev)

 

Birger Hjørland (1995) Informationsvidenskabelige grundbegreber - Bind I og II 2.rev. udgave. København: Danmarks Biblioteksskole.

 

IBCC (sept. 1959) Recent Developments in Building Classification - International Building Classification Committee reports to CIB og FID (fået af Dan Fink).

 

Indian Standards Institution (1964) Indian Standard - Glossary of Classification Terms fra Documentations Sectional Commitee, EC 2 med Dr. S.R. Ranganathan som formand. New Delhi: Indian Standards Institution (fået af Bjørn Bindslev).

 

DS/ISO 6240:1981 Standarder for ydeevne i byggeri - Indhold og udformning. Hellerup: Dansk Standard (se også dansksprogede og danske standarder under Dansk Standard)

 

ISO 6241:1984 Performance standards in building - Principles for their preparation and factors to be considered. Hellerup: ISO (International Organization for Standardization) v/Dansk Standard.

 

ISO/TR 9007:1987 Information processing systems - Concepts and terminology for the conceptual schema and the information base. Hellerup: ISO v/Dansk Standard

 

ISO Technical Report ISO/TR 14177:1994 Classification of information in the construction industry. Hellerup; ISO v/Dansk Standard (har også ældre og foreløbige udgaver)

 

ISO 12006-2:2001 Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classifikation of information.

Hellerup: ISO v/Dansk Standard.

 

ISO/DIS 704:1999 Terminology work - Principles and methods. Hellerup: ISO v/Dansk Standard.

 

ISO/DIS 1087-1;1997 Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application. Hellerup: ISO v/Dansk Standard.

 

Jørgen Jørgensen (1963) Indledning til logikken og metodelæren. København: Munksgaard (oplyst af Bjørn Bindslev).

 

Jan Karlshøj (1994) Principper og metoder for opstilling af datamodeller til byggetekniske anvendelser. Kongens Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Afd. for Bærende Konstruktioner - Serie R, No 315 (fået af Jan Karlshøj).

 

Klassifikationssystemer for byggeriet: Ud over listens klassifikationssystemer fra Danmark, Sverige, England og USA findes systemer fra andre lande som fx Norge, Finland, Tyskland - systemer som ikke medtaget på listen.

 

Asger Klougart, Johan Lange, Eigil Lindgaard, Dorte Nissen (2. udg. 1996) Plantenavne - fra a

til z. Danmark: GartnerInNFO afd. af Dansk Erhvervsgartnerforening (DEG) (Bogen redegør for grundlæggende klassifikations- og navngivningsviden - herunder om Carl von Linné)

 

Susanne K. Langer (1953) An Introduction to Symbolic Logic. New York: Dover Publications, Inc. (oplyst af Bjørn Bindslev)

 

Bodil Nistrup Madsen (1999) Terminologi 1 - Principper og metoder. København: Gads Forlag.

 

Arthur Maltby (1978) Sayers' Manual of Classification for Librarians.  London: André Deutsch Limited (fået af Annelise Savolainen)

 

Ernst Mayr, Peter D. Ashlock (1991) Principles of systematic zoology. New York, Singapore mv: McGraw-Hill, Inc (oplyst af Lars Häggstrøm fra Svensk Byggtjänst)

 

NBS CAWS 1987 Common Arrangement of Work Sections for Building Works, London: RIBA Publications.

 

NBS mv (1996) Uniclass - Unified Classification for the Construction Industry. Newcastle upon Tyne: NBS Services (National British Specifications)

 

OCCS Development Commitee OmniClass Version - october 2001. Washington: OCCS Development Commitee ifølge www.occsnet.org

 

OCCS Development Commitee OmniClass Tables - May 2004. Washington: OCCS Development Commitee ifølge www.occsnet.org

 

Politikens filosofi leksikon (1990). København: Politikens Forlag.

 

RIBA (1968) The organisation of information in the construction industry. London: RIBA Royal Institute of Britich Architects (fået af Dan Fink sammen med andre ældre RIBA publikationer)

 

RIBA (1968) Construction indexing manual - incorporating CI/SfB, London: RIBA Royal Institute of British Architects (oplyst af Bjørn Bindslev).

 

RIBA (1976 revision) Construction indexing manual - incorporating CI/SfB, London: RIBA Royal Institute of British Architects.

 

Roget's International Tesaurus (1984). New York: Harper & Row, Publishers, Inc.

 

Skidmore, Owings & Merrill by Kathleen L. Kalt (1979) Report - Organizing and Managing Information. Washington: Skidmore, Owings & Merrill.

 

John F. Sowa (udateret papir til konference omkring 1996-97) Ontologies for Knowledge Sharing. (fået af Bodil Nistrup Madsen)

 

Standarder: Ud over listens standarder er et meget stort antal standarder fra forskellige centrale  standardiseringsområder brugt i arbejdet med klassifikation og produktinformation gennem årene - se fx listen over standarder i publikation nr. 07/2004 - dok. nr. 4 'ABC - A manual for a clear mind - Part C - The concordance of the concepts'.

 

Sundhedsstyrelsens medicinalstatistiske afdeling (1992) Sundhedsvæsenets klassifikationssystem SKS København: Sundhedstyrelsen (fået af Inge Kobberø).

 

Svensk Byggtjänst (1987) SB-Rekommendationer 6 BSAB-systemet Tabeller och tillämpningar. Stockholm; SB Svensk Byggtjänst (har et omfattende materiale om BSAB).

 

USSR Statskomité for standardisering GOST 7.22-80 (1980) En standard for industrielle kataloger. Moskva: GOST (standarden er oversat til dansk af min nabo Alexander Mels søster, og den giver et fantastisk overblik over reglerne for den planøkonomiske styring af den sovjetrussiske fremstillingsindustri)

 

B.C. Vickery (1997) Ontologies. Journal of Information Science, 23 (4), p.p. 277-286 (fået af Anders Ekholm fra Lunds Tekniske Højskole)

 

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the english language 1994. New York, London mv: Random House.

 

Eugen Wüster (1985) Einfürung in der allgemeine terminologilehre und terminologische lexikographie. København: Fagsprogligt Center på Handelshøjskolen (fået af Heribert Picht fra Handelshøjskolen i København).

 

Ejnar Wåhlin (1986) Kunskapssystematik och klassifikation. Stockholm: Svensk Byggtjänst.