Præsentation

Frederiksberg d. 20.12.2003 - revideret d. 18.8.2004       

Præsentation af hjemmesiden LISES BIBLIOTEK v/Lise Borup

 

Indholdet af Lises Bibliotek

www.lisesbibliotek.dk er under udvikling. Inspirationen til hjemmesidens bibliotek kom i eftersommeren 2003 efter et større oprydningsarbejde i over 400 filer i min computers bibliotek med ca 20 års produktion af faglige arbejder. Idéen med at putte alle disse faglige publikationer på hylderne i et elektronisk bibliotek var oplagt - og til gavn for mig selv og evt. brugere, som nu kan 'kigge på bibliotekets hylder' for måske at finde viden, informationer og data de kan bruge. I bibliotekets publikationer findes beskrivelser, forklaringer, definitioner, oversigter mv, som kan fungere som grundlag for mere eller mindre kvalificerede og klare svar på mange forskellige spørgsmål, idet der fx

 

 

 

   

 

· i publikationer om klassifikation kan findes svar på

- hvad menes der med klassifikation?

- hvilke funktioner har klassifikation?

- i hvilke almindelige og faglige verdener bruges klassifikation?

- hvordan klassificerer man?

 

· i publikationer om ontologier kan findes svar på

- hvad menes der med ontologi?

- er der i nutiden behov for en overordnet ontologi eller metaontologi

    som en fælles referenceramme for 'helheden af det værende'?

- er der en brugbar ontologisk begrebslære for moderne systemanalyse og

    systemkonstruktion?

 

· i publikationer om produktinformation kan findes svar på

- hvad forstår man ved produktinformation?

- hvilke forhold har produktinformation som videnkilde?

- hvilke forudsætninger har produktinformations tilgængelighed?

 

· i publikationer om registrering kan findes eksempler på

- alfabetiske stikordlister for byggeriet

- kodede og ikke-kodede klassifikationssystemer for byggeriet

- alfabetiske index med byggeriets produktinformation

- alfabetiske ordlister og konkordanser for centrale og ontologiske

    grundbegreber

 

· i publikationer om byggeriet kan findes svar på

- hvad omfatter byggeriets viden, informationer og data?

- hvad omfatter byggeriets produktinformation?

- hvordan kan man skabe værktøjer herunder klassifikation for at kunne

    holde styr på alle disse ting?

 

 

Baggrunden for Lises Bibliotek

Baggrunden for biblioteket er godt 50 års arbejde i byggeriet siden jeg i 1951 begyndte som elev i teknisk tegning i Vejafdeling I, Stadsingeniørens Direktorat i Københavns Kommune. De efterfølgende ca. 20 års ansættelser hos ingeniør- og arkitektvirksomheder ophørte med etableringen af BIS Byggeteknikernes Index Service i efteråret 1970. BIS yder service vedrørende oprettelse og drift af tegnestuebiblioteker med hovedvægten lagt på bibliotekernes samlinger af original produktinformation. I årenes løb er den viden, som er resulteret af dette udviklingsarbejde, blevet brugt i idéskitser og betalte konsulentydelser til andre af byggeriets institutioner og  virksomheder. I eftersommeren 1996 begyndtes arbejdet med at beskrive 'begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion', hvilket fungerede som en del af grundlaget for dannelsen af LYKEION - som var navnet på Aristoteles' skole. LYKEION er idag en tværfaglig interessentkreds bestående af sprogfolk, ingeniører, arkitekter, læger, IT-fagfolk, statistikere m.fl., som er optaget af de centrale grundbegreber vedr. disse ting

- se www.lykeion.dk.

 

Mit personlige CV kan ses ved at klikke på forsidens Andet

 

 

Tak til

Forsidens kærligt karikerende skitse af mig er tegnet af min søn Lars for nogle år siden. Hjemmesidens øvrige vignetter og bevingede ord - spredt i de forskellige afsnit - er udvalgt af Dan Fink fra hans samling og først brugt i 2. udgave af 'Viden-vejviser om byggeri og områdeplanlægning - emner og titler' udgivet af Bygningsteknisk Studiearkiv - Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1977. I 1987 og 1991 fik jeg økonomisk støtte fra Lillian og Dan Finks Fond c/o Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab til at kaste lys over emnet produktinformation, hvilket bl.a. resulterede i rapporten 'Produktinformation - en problematisk videnkilde'. Dan Fink døde d. 24.11.1998.

 


Der er også andre personer jeg skylder tak for støtte, men her skal blot nævnes Bjørn Bindslev, hvis reference til systemtænkningen i RIBA Royal Institute of British Architects i efteråret 1970 er den direkte årsag til, at Byggeteknikernes Index Service eksisterer - endnu. Under 'Lises kildemateriale' er referencerne til kildematerialets titler og forfattere  suppleret med oplysninger om de fagfolk og personlige støtter, som har fortalt mig om kildematerialets eksistens.

   

 

 

Frederiksberg d. 20. august 2004

Lise Borup