NOTAT OM FORUDSÆTNINGER FOR VIDENSDELING ved Lise Borup

Publikationer

 

        Publikationerne er angivet i omvendt kronologisk rækkefølge, og til hver publikation er angivet et publikationsnummer

        og en titel. Du kan se en publikation i word-format ved at klikke på titlen.

 

Publikationsnummer

Titel

01/2012 LYKEION 2012 - KLASSIFIKATIONER OG LOGIK FRA ARISTOTELES TIL NUTIDEN v/Lise Borup
09/2011 OVERORDNEDE PRINCIPPER OG METODER FOR KLASSIFIKATIONER SAMT KLASSIFIKATIONERNES FUNKTIONER, TYPER OG ANVENDELSER
08/2011 SOMMERFUGLE - NAVNE OG SYSTEMATIK v/Lars Andersen og Lise Borup
07/2011 LISBETHS OG MIES BLOMSTERLISTE v/Lise Borup
01/2011 BIS KODE TABEL 6 - INSTALLATIONER OG UDSTYR TIL TRANSPORT, LØFT, BEVÆGELSE
11/2010 BIS KODE TABEL 5 - INSTALLATIONER OG UDSTYR FOR EL, KOMMUNIKATION OG SIKKERHED- foreløbig udgave
10/2010 NOTAT OM BEGREBET KATEGORI v/Lise Borup
09/2010 LISTE OVER KLASSERNE I BIS KODE SYSTEMETS FORSKELLIGE TABELLER MED POTENTIELLE BESTANDDELE TIL UDV. VÆGGE
08/2010 PUBLIKATIONSLISTE OVER EGNE ARBEJDER OM GRUNDBEGREBER FRA WWW.LISESBIBLIOTEK.DK
07/2010 NOTAT OM GRUNDBEGREBER I ONTOLOGIER, SYSTEMER OG MODELLER v/Lise Borup
06/2010 Officiel høringskommentar til DBK rapporten v/Lise Borup
06/2010 Kommentarer til anbefalingerne til DBKs videreudvikling i rapporten 'Referencesystematik og Dansk Byggeklassifikation - analyse og anbefalinger' version 2010-09-27 ved Lise Borup
04/2010 Kommentarer til bips projektbeskrivelse vedr. 'Formål og hovedaktiviteter - Etablering af Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet' ved Lise Borup
01/2010 BIS KODE TABEL 4 - INSTALLATIONER OG UDSTYR TIL VAND/VÆSKER, MASSER/SOLIDS, GASSER/LUFT, VARME, KØLING OG LUFTBEHANDLING
08/2009 BIS KODE TABEL 7 - ALMINDELIGT INDRETNINGSINVENTAR OG -UDSTYR
07/2009BIS kode systemet - tabelredegørelser
05/2009 BIS KODE TABEL 8 - SPECIELT INDRETNINGSINVENTAR OG -UDSTYR
03/2009MASTERLISTE FOR EGENSKABER HOS BYGVÆRKER - KLASSIFIKATIONSKODERNE Udkast til BIS KODE SYSTEM P - EGENSKABER (PRÆDIKATER)
02/2009 BIS KODE TABEL P - MASTERLISTE FOR EGENSKABER (PRÆDIKATER)
19/2008 Invitation og dagsorden for ISO Classification Workshop i Stockholm d. 18. september 2008
18/2008 Comments to ISO 12006-2 and presentation of BIS Code System
17/2008C Sprogene, definitionerne, symbolerne og signalerne v/Lise Borup fra udkast til 'Samling af essays om hvordan vi får styr på tingene?'
15/2008Udkast til Power Point præsentation på klassifikationsworkshop d. 18.9.2008 - inkl. tabeloversigt og kodeeksempler
14/2008 BIS KODE TABEL 0 - BYGGERIETS RÅMATERIALER
12/2008 BIS KODE TABEL B - MATERIEL/VÆRKTØJER TIL BYGGEPLADS OG DRIFT
11/2008 BIS KODE TABEL A - ARBEJDER OG YDELSER
10/2008 BIS KODE TABEL 9 - BYGNINGER OG RUM
05/2008 BIS KODE TABEL 3 - BYGNINGSDELE TIL BÆREVÆRK, AFSKÆRMNINGER OG RUM
05/2008BIS KODE TABEL 2 - ANLÆG OG DERES BESTANDDELE
04/2008BIS KODE TABEL 1 - GENERELT ANVENDELIGE MATERIALER
03/2008BIS KODE SYSTEMET v/Lise Borup
01/2008Notat om klassifikationen i edb-systemerne og i klassifikationssystemerme v/Lise Borup
18/2007INDHOLDSFORTEGNELSE TIL SAMLING AF ESSAYS OM HVORDAN VI FÅR STYR PÅ TINGENE? - Foreløbigt udkast ved Lise Borup
17/2007NOTAT OM FORUDSÆTNINGER FOR VIDENSDELING ved Lise Borup
15/2007NOTAT OM FUNKTIONSBEGREBERNE ved Lise Borup
13/2007Notat om begreberne analyse, syntese, rationalitet, almensproglig filosofi, eksakt filosofi og teori ved Lise Borup
10/2007Notat om standarderne IEC 61355 og IEC 81346-1
07/2007Notat om ECCMA, eOTD og klassifikation ved Lise Borup
05/2007Notat om begrebet INSTANCE
04/2007INDFØRING I DEN ALMENE TERMINOLOGILÆRE OG TERMINOLOGISKE LEKSIKOGRAFI af Eugen Wüster The LSP Centre, UNESCO ALSED LSP Network - Handelshøjskolen i København
03/2007ONTOLOGIEN FOR ET BYGVÆRKS LIVSCYKLUS IFØLGE ISO 12006-2:2001
02/2007NOTAT OM ITK REFERENCEMODELLER OG KLASSIFIKATION v/Lise Borup
05/2006

DBK - Dansk Bygge Klassifikation - 9 debatindlæg fra Lise Borup

Liste over 9 fremsendte mails til fundamentet på www.detdigitale.byggeri i perioden 28.2.2006 til 8.1.2007

1. Mail af 28.2.2006 - Spørgsmål fra Lise Borup.

2. Mail af 6.3.2006 - Flere spørgsmål fra Lise Borup.

3. Mail af 7.3.2006 - Spørgsmål fra Lise Borup til EBST.

4. Mail af 29.3.2006 - OCCS eller OmniClass er færdigudviklet.

5. Mail af 11.4.2006 - Betragtninger og kommentarer fra Lise Borup til svar af 4. april fra EBST.

6. Mail af 24.4.2006 - Svar fra Lise Borup på bips indlæg af 19. april v/Gunnar Friborg og bips.

7. Mail af 28.4.2006 - Afsluttende kommentarer fra Lise Borup.

8. Mail af 28.4.2006 - Kort svar til Henrik Balslev.

9. Mail af 8.1.2007 - Nytårshilsen om DBK fra Lise Borup.

03/2006 H OVERSIGT OVER HOVEDGRUPPERNE I BIS KLASSIFIKATIONSSYSTEM FOR MATERIEL/VÆRKTØJER TIL BYGGEPLADS OG DRIFT

G OVERSIGT OVER HOVEDGRUPPERNE I BIS KLASSIFIKATIONSSYSTEM FOR ARBEJDER OG YDELSER

F OVERSIGT OVER HOVEDGRUPPERNE I MASTERLISTE FOR EGENSKABER/PRÆDIKATER

02/2006 BISLIS KLASSIFIKATIONSSYSTEM - TAVLE 5 STANDARDISEREDE BYGGESYSTEMER, PRÆFAB. BYGNINGER OG RUM

BISLIS KLASSIFIKATIONSSYSTEM - TAVLE 4 ANLÆGS- OG BYGNINGSDELE

BISLIS TAVLE 1 RÅMATERIALER OG HALVFABRIKATA - FORSLAG

BISLIS KLASSIFIKATIONSSYSTEM - OVERSIGT OVER HOVEDGRUPPER

BISLIS KLASSIFIKATIONSSYSTEM - INTRODUKTION

BISLIS klassifikationssystem for bygværker, deres kompositioner og kompositionsdele - et anderledes klassifikationssystem for byggeriet

01/2006 Kildemateriale vedr. krav til egenskaber og Masterliste over egenskaber v/Lise Borup
17/2005 BIS SYSTEMGRUNDLAG FOR REGISTRERING OG KLASSIFIKATION AF BYGGERIETS PRODUKTINFORMATION v/Lise Borup
16/2005 OVERSIGT OVER BIS KLASSIFIKATIONSTAVLER
13/2005 STATUS FOR DBK DANSK BYGGE KLASSIFIKATION V/LISE BORUP
12/2005

DBK - Dansk Bygge Klassifikation - kommentarer til bips kærnegruppe

11/2005

DBK - Dansk Bygge Klassifikation

Liste over 4 debat mails i juni 2005

1. Mail af 9.6.2005 - DBK klassifikation.

2. Mail af 11.6.2005 - DBK klassifikation - flere kommentarer.

3. Mail af 12.6.2005 - Indlæg til bips klassifikationsworkshop.

4. Mail af 14.6.2005 - Referat af bips klassifikationsworkshop v/Lise Borup.

10/2005 TEXTBOOK FOR CLASSIFICATION - draft MODELLING CLASSES AND PROPERTIES IN TERMINOLOGIES AND ONTOLOGIES - seen from modern reality and from the viewpoint of Aristotle - presented by Lise Borup
08/2005 MODELLING CLASSES AND PROPERTIES IN TERMINOLOGIES AND ONTOLOGIES Abstract for papers to TKE workshop in Copenhagen August 19th, 2005 from Lise Borup
06/2005 INTERESSENTERNES FORHOLD TIL LYKEION
05/2005 OVERSIGT OVER LYKEIONS EMNEGRUPPER OG EMNEORD
04/2005 ARISTOTELES METAONTOLOGI FOR 'TINGENE' OG DERES SAMMENHÆNGE - udkast
03/2005 BIS PROJEKT FOR KLASSIFIKATION AF BYGGERIETS PRODUKTINFORMATION
02/2005 OM KLASSIFIKATION I VIDENSDOMÆNER OG ARBEJDSDOMÆNER v/Lise Borup
01/2005 KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLES BIBLIOTEK I 75 ÅR Dan Fink og Bygningsteknisk Studiearkiv v/Lise Borup
11/2004 HVAD MED EN PERSONLIG HJEMMESIDE? ved Lise Borup
10/2004 LYKEION - EN VISION MED SUCCES ? ved Lise Borup
09/2004

Kommentarer til arbejdsmøde i bips d. 23. juni 2004

Kommentarer til 'DBK Dansk Bygge Klassifikation - Det Digitale Fundament

NOTAT OM KLASSIFIKATIONSTAVLERNE I DBK PROJEKTET v/Lise Borup Notat nr. 1 af 1.11.2004

OPGØR MED SFB SYSTEMETS BYGNINGSDELSTANKEGANG - Notat nr. 2 om klassifikationstavlerne i DBK projektet

KLASSIFIKATION I BYGGERIET HISTORISK OG AKTUELT - Udkast ved Lise Borup - Notat nr. 3 af 29.11.2004

KLASSIFIKATIONSSYSTEM ELLER REFERENCEBETEGNELSESSYSTEM Notat nr. 4 om valget af grundlag for DBK Dansk Bygge Klassifikation

BYGGERIETS KLASSIFIKATIONSSYSTEM

07/2004

Disposition of ABC - A MANUAL FOR A CLEAR MIND (dok.nr. 1)

PART B  THE CONCEPTS (dok.nr. 3)

PART C - THE CONCORDANCE OF THE CONCEPTS (dok.nr. 4)

Proposal for the list of the concepts and their references

Appendix 1 - A symbolic model of the metaphysical universe (dok.nr. 5)

Appendix 2   Proposition for a framework in concept theory - frontpage (dok.nr. 6)

06/2004

Notat om klassifikationssystem for arbejder og ydelser

05/2004

Notat om betegnelsen 'domæne' v/Lise Borup af 30.4.2004

04/2004

Klassifikationssystem for arbejder og ydelser

03/2004

Bibliotek om klassifikation v/Lise Borup

02/2004

DDF - Det Digitale Fundament

Liste over 12 mails mv

1. Notat om 'et fælles klassifikationssystem for byggesektoren' af 20. januar 2004 v/Lise Borup - inkl. Knud Bindslevs svar af 28.1.2004.

2. 31.1.2004 - BIPS idegrundlag for klassifikation i byggeriet.

3. 6.2.2004 - Det digitale fundament? Hvad menes der?

4. 7.2.2004 - Kommentarer vedr. Corells 'tegneri'.

5. 13.2.2004 - Klassifikation og international standardisering.

6. 24.5.2004 - Projektoplæg af 4. maj 2004.

7. 4.6.2004 - Tag lige og klap hesten.

8. 4.6.2004 - Spørgsmål om 3D modeller.

9. 8.6.2004 - Klassifikation versus 3D modeller.

10. 10.6.2004 - Reaktion på spørgsmål om 3D modeller.

11. 25.6.2004 - Kommentar 1 til Jan Karlshøjs indlæg.

12. 25.6.2004 - Kommentar 2 til Jan Karlshøjs indlæg.

01/2004

Notat om OCCS - Omniclass Construction Classification System i USA

12/2003

Notat om værktøjer til arbejdet med klarlægning af sammenhænge mellem klassifikationer og definitioner

10/2003

Notat om objektorienteret klassifikation i byggeriet

09/2003

Objektorienteret klassifikation i byggeriet / v Lise Borup:

 

Oversigter over udenlandske klassifikationstavler

 

Tavleforslag for tillægsklassifikation af anvendelser (applications) - efter BSAB 96

'Tabell för byggdelar och installationssystem' fra en arbejdsversion fra april 1994

 

Tavleforslag for tillægsklassifikation af anvendelser (applications) - efter BSAB 96

'Tabell för Utrymmen' fra et klassifikationsforslag fra 2002

07/2003

Notat om modellering i logistikdomænet

06/2003

Notat om klassifikationen i databaseprojektet for byggeriets produktinformation af 26.11.2003

Notat om ER-diagram til databaseprojekt for byggeriets produktinformation af 19.11.2003

Databasekategorier og deres relationer i databaseprojekt for byggeriets produktinformation af 17.11.2003

Databaseprojekt for byggeriets produktinformation af 4.10.2003  

05/2003

Hvad ønsker vi af Lykeion?

03/2003

Skitse til aktivitetsplan for Lykeion

01/2003

Byggeriets produktinformation - elektronisk eller 'på papir'?

06/2002

Klassifikationssystem for materiel/værktøjer til byggeplads og drift af 7.4.2004

05/2002

Søgning af byggeriets produktinformation - Sammenlignende søgninger i Goggle, BIS Index, www.byggeri.dk og www.bygnet.dk

03/2002

Lykeion workshop om klassifikation d. 30. september 2002 v/Lise Borup

02/2002

Klassifikation af egenskaber?

01/2002

Klassifikation - funktioner, anvendelser, typer 

03/2001

Klassifikation - en fundamental og tværfaglig disciplin

02/2001

Lykeion Tesaurus - arbejdet med 'ordlisteprojektet'

01/2001

Lykeion Tesaurus

06/2000

Begrebssystemer

05/2000

Klassifikation i byggeriet - definitioner ved Lise Borup

04/2000

Foreløbig ordliste til Lykeions vokabular

03/2000

Links til nationale og internationale websites for byggeriet

01/2000

Brancheorganiserede institutioner og organisationer med udgivelser af anvisninger, vejledninger mv i relation til byggematerialer

04/1999

Indlæg om ontologisk klassifikation på LYKEION medlemsmøde d. 27.10.1999

03/1999

Ontologisk klassifikation - ved Lise Borup - dokument nr. 1

Gennemgang af 'action' begrebsmæssigt og ontologisk - dokument nr. 2

02/1999

ISO 1087 og ISO 704 som værktøjer til klassifikation i systemer

01/1999

Forslag til elementer i et nyt rammeprogram

11/1998

Kommentarer - om relationer - til diskussionen om ontologier og relationer i Lykeion

10/1998

Supplerende indlæg til Lykeions medlemsmøde
09/1998

Klassiske og moderne ontologier - ved Lise Borup

08/1998

Kommentarer til forslag til den nye 1999 udgave af EPIC
07/1998

Byggeriet

05/1998

Systemoversigt til klassifikation af byggeprodukter med SFB-systemet

03/1998

Lykeion medlemsmøde onsdag d. 25. februar 1998:

Oplæg til diskussion af Grundbegreber og Ontologier

02/1998

International og europæisk arbejde med vareklassifikation

01/1998

Produktinformation på disketter, CD-ROM og Internettet

15/1997

Lykeions rammeprogram

14/1997

Ideer til projekter i Lykeions rammeprogram

13/1997

Om Lykeions baggrund, mål og midler samt nytteværdi

12/1997

Lykeion journal
11/1997

Notat om ordforklaringer og synonymer for grundbegreber i systemanalyse og systemkonstruktion

10/1997

Notat om arbejdet med begrebssystemer og enkeltbegreber

09/1997

Oversigt over standardiserede definitioner og beskrivelser af udvalgte grundbegreber i systemanalyse og systemkonstruktion

08/1997

Baggrund og målgrupper - papir til plenummødet i Lykeion d. 6. maj 1997

06/1997

Notat om systemer, systemiske egenskaber, begreber, navne, termer, relationer, klassifikation, homonymi, egenskaber og standardiserede definitioner

05/1997

Notat til 'Udkast til formulering af mål for Lykeions arbejde' af 12.3.1997 v/RD & JRH

04/1997

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 1

Oversigt over dokumenter til rapporten 'Klassifikation i byggeriet'

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 2

Indholdsfortegnelser for dokumenterne til bind II

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 3 (kapitel A)

Begrebsdefinitioner ifølge ISO/TR 14177:1994 - appendix A1 mv

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 4 (kapitel B)

B2 Byggeprocessens aktører

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 5 (kapitel C)

B3 Byggeprocessens aktiviteter

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 6 (kapitel D) B4 Informationssystemer, databaser, datarepræsentation og -udveksling, datamodellering

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 7 (kapitel E) B5 Logik, begrebs- og terminologilære samt klassifikation

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 8 (kapitel F) B6 Klassifikation i BDI og økonomisk statistiske fagområde

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 9 (kapitel G) B7 Klassifikation i byggeriet historisk og aktuelt

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 10 (kapitel H) B8 Byggeriets klasser og deres klassifikation - diskussion

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 11 (kapitel I) B9 Byggeriets klasser og deres alternative klassifikationstekniske løsninger

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 12 (kapitel J) B10 Eksempler på klassifikationstavler

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 13 (kapitel K) B11 Eksempler på klassifikation af en ydervæg med SFB

Klassifikation i byggeriet - dokument nr. 14 (kapitel L) Litteraturliste

02/1997

Proposition for a framework in concept theory - document no. 1

Proposition for a framework in concept theory - document no. 2 

4.4 Aristoteles' 10 categories with detailed transcripts from the numbered categories in Roget's thesaurus

Proposition for a framework in concept theory - document no. 3 

7 The Aristotelian concordance of 170 keywords, their propositions and relations

01/1997

Abridged proposition for a framework in concept theory

05/1996

Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion - dokument nr. 1

Tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion - dokument nr. 2: Bilag A Oversigt over international standardisering af grundterminologisk karakter

01/1996

Klassifikation i stat, amter, kommuner, forsyningsselskaber og Dansk Standard 

og klassifikation i byggeprocessen

03/1995

En ide til et rankingsystem ?

01/1995

Bibliotekerne og erhvervslivets produktinformation

07/1994

Oversigt over relevante branchekoder på Danmarks Statistik

06/1994

Systemer for produktinformation (dokument nr. 1)

Systemer for produktinformation (dokument nr. 2) Masterlist

05/1994

Notater, oversigter mv til rapporten 'Dansk Byggevareindustri'

04/1994

Standardisering og klassifikation af byggeprocessens informationer

03/1994

Klassifikation i byggeriet

03/1988

Vejledning til alfabetisk index for byggeriets produktinformation

...

 ...