Foreningen
LYKEION
stiftet d. 11. november 1997

Mail: lykeion@lykeion.dk

Lykeions sekretariat:
DANTERMcentret
Bernhard Bangs Alle 17 A
2000 Frederiksberg
38153371

Hjemmesiden er sidst
Opdateret d. 12.5.2005
af Hanne Erdman Thomsen

Aktuelt & skrifter
Lykeion Nyt
Planlagte aktiviteter
Links
E-mail bestyrelsen
Lykeion er en interesseorganisation, der arbejder på at løse nogle af de fundamentale
problemer, som i praksis hindrer kommunikation indenfor og mellem parter fra forskellige
fagområder, og som især manifesterer sig, når der anvendes datateknologi. Problemerne
er bl.a. opstået, fordi de enkelte fagsprog i tidens løb har udviklet sig uafhængigt af
hinanden uden respekt for generelle terminologiske principper og uden støtte af et
hensigtsmæssigt fælles begrebsapparat (fra pkt. 2 Formål ifølge Lykeions vedtægter)

Tværfaglige interesseområder: Systemanalyse og systemkonstruktion, fælles begrebssæt,
terminologi, klassifikation, modellering, ontologier, standardisering.

Bestyrelsesmedlemmer - kontaktpersoner:

  • Peter Hauch, 4810 4499, email pet@niras.dk, formand
  • Lise Borup - 3324 3469 e-mail: lise.borup@get2net.dk, kasserer
  • René Dybkær - 3816 3870
  • Mogens Ehrich - 4649 7731 e-mail: mogens.ehrich@teliamail.dk, redaktør af Lykeion Nyt
  • Frank Vernon Jørgensen, 4581 4367, ida2112@vip.cybercity.dk
  • Bodil Nistrup Madsen - 3815 3374 e-mail: bnm.danterm@cbs.dk
  • Hanne Erdman Thomsen, 3815 3131, het.id@cbs.dk

  • Jesper Vaupel (suppleant)
  • Jacob Brøndsted (suppleant)

  • DANTERMcentret