Foreningen Lykeion                             Opdateret d. 6.3.2005

Ideeer til fremtidige møder
Har du en idé eller lyst til at komme med oplæg på et møderne, så hører bestyrelsen meget gerne fra dig!

Flg. ideer er forløbig på tapetet: